Online okul tanıtım günleri başladı

İSTANBUL, İstek Anaokulları ve İlkokulları için tanıtım döneminin pandemi sebebiyle çevrim içi gerçekleştiği duyuruldu. İSTEK Okulları tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP), crossroads, second step, kodlama ve robotik programları gibi fark yaratan program ve eğitim modelleri ile öğrencilerin eğitim hayatlarına bilgi ve becerilerle donanmış bir şekilde başladığı ifade edildi.

İlk Yıllar Programı (PYP), 3 12 yaş grubundaki öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan gelişmesini hedefliyor. PYP programının amacının bilgili, duyarlı, sorgulayan, ulusal ve uluslararası değerleri benimsemiş, farklı kültürlere karşı hoşgörülü ve saygılı bireyler yetiştirmek olduğu ifade edildi.

DERSLER TÜRKÇE VE İNGİLİZCE İŞLENİYOR

İstek Okulları’ndan yapılan açıklamada, Crossroads programının öğrencilerin her iki dilde de kendini daha rahat ifade edebilmesi için tasarlanmış bir eğitim programı olduğu bilgilerine yer verildi. Bu sistemdeki en önemli noktanın ise derse giren İngilizce ve sınıf öğretmeninin planlamayı ortak olarak hazırlaması ve yürütmesi olduğu belirtildi. Derslerdeki akışın bir kısmının Türkçe bir kısmının İngilizce ve bir kısmının ise beraber şekilde planlanmış şekilde yürütülmesinin hedeflendiği bildirildi.

İkinci Adım Programının detayları ise şu şekilde:

“İkinci Adım programı empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirirken, çocukların akademik başarılarına da katkıda bulunur. Okul ortamında sosyal duygusal gelişimi destekleyen İkinci Adım Programı, İstek Okulları’nda okul öncesi dönemden ilkokul 4. Sınıf düzeyine kadar ayrı programlarla 2018 yılından beri psikolojik danışmanlarımızın rehberliğinde sınıflarımızda uygulanmaktadır.”

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE DİJİTAL VATANDAŞLIĞIN ÖNEMİ ANLATILACAK

Bilişim teknolojileri dersinin önemine vurgu yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Anaokulu ve İlkokul kademelerinde bilişim teknolojileri, kodlama ve robotik derslerimizi MEB kazanımları ve Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (PYP) ile harmanlanarak eşsiz ve nitelikli bir eğitim imkânı sunulur. Program, öğrencilerin araştırmasına, bulmasına, iletişim kurmasına, organize olmasına ve günlük yaşamda kendi öğrenimlerinden sorumlu olmalarına imkân vermektedir. Anaokulu kademesinde Bilişim Teknolojileri dersinin merkezinde teknolojik araçların kullanımı, dijital vatandaşlık ve dijital sağlığın önemi, robotik ve kodlama çalışmaları bulunmaktadır. Erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklar; zihinsel gelişim, problem çözme becerisi, planlama ve organize olma, durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim göstermektedirler.”