Ekonomik kayıplara neden olan hastalığı önlemek için aşı geliştirecek

Ekonomik kayıplara neden olan hastalığı önlemek için aşı geliştirecek ERZURUM Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Cemal Adıgüzel, ekonomik kayıplara neden olan buzağı ölümlerini önlemek için aşı geliştirmek amacıyla çalışma başlattı. Eczacılık ve fen fakültesi öğretim üyelerinin de desteğiyle üretilecek aşıda bor madeni kullanılacak. 

Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Adıgüzel’in yürüttüğü projeye, Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile TÜBİTAK’tan da destek alındı. Mikoplazmaların en patojenik türlerinden biri olarak kabul edilen ve dünya çapında çiftlik hayvanları için önemli ekonomik kayıplara neden olan mycoplasma bovis bakterisine karşı buzağılarda kullanılmak üzere aşı geliştirmenin amaçlandığı proje ile hayvancılığın önemli sorunu olan buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Aşı çalışmalarını veteriner fakültesi laboratuvarlarında sürdüren Dr. Mehmet Cemal Adıgüzel, “Buzağıların ilk 6 aylık dönemlerinde görülen solunum sistemine etki eden hastalıkları mevcut. Buna neden olan etkenlerden bir tanesi de ‘mycoplasma’ diye adlandırdığımız için cins içinde bulunan bakterilerden ‘mycoplasma bovis’tir. ‘Mycoplasma bovis’, özellikle buzağılardaki gibi solunum sistemine yerleşip bunlardan enfeksiyon yapıyor. Gelişme geriliğine, verim kayıplarına ve ölümlere varan oranlarda ekonomik kayıplara neden olabilmektedir. Şu anda halihazırda kullanılan özellikle ülkemizde bu hastalığa karşı bir aşı bulunmamaktadır. Çalışma ekibimle beraber bu hastalığa karşı bir aşı geliştirilmesini hedefledik. Bu amaçla da hastalığımızın etkenine karşı oluşturacağımız aşı da yenilikçi bir sistem kullanmayı hedefledik. Çalışmamız için destek aldığımız eczacılık fakültesi ve fen fakültesi öğretim üyesi arkadaşlarımızla beraber bor içeren bir aşı geliştirmeyi hedefledik. Bor, içerisindeki aşılarda vücutta kalış süresini uzatan bir madde. Bu olmazsa hazırlayacağımız inaktif ışının vücutta etkinliğinin kalması pek mümkün olmuyor. Bu çalışmamıza özellikle mycoplasma bakterisi için Türkiye’de referans olarak kabul edilen İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü bize destek verecek. Ümit ediyoruz ki devletimize, milletimize yerli üretim olabilecek bir aşı üretebiliriz” diye konuştu.